چگونگی دریافت کمک های خیرین

چگونگی دریافت کمک های خیرین

موسسه خیریه حضرت سیدالشهدا جهت ارائه بهتر خدمات به خانواده های تحت پوشش خود نیازمند کمک های بی دریغ شما خیرین گرامی می باشد لذا این خیریه پذیرای کمک های نقدی – تعهدات ماهیانه – نذورات –  فطریه -کفاره – صدقات – خواربار کیف و کفش و هر نوع یاری شما هستیم. همچنین شماره حساب ۰۱۰۲۴۹۳۶۳۷۰۰۹ سپهر صادرات به نام موسسه خیریه حضرت سیدالشهدا آماده دریافت کمک‌های نقدی شما می باشد. از شما همراهان دعوت می‌کنیم خادمین افتخاری موسسه خیریه را با مساعدت های معنوی و مادی خود همراه با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر به انجام رسد.