نقش حمایتی از خانواده های تحت پوشش

نقش حمایتی از خانواده های تحت پوشش

کمک به اعضای نیازمند صنف کفاش و در صورت داشتن توان مالی کمک به نیازمندان جامعه که شامل خانواده های بی سرپرست از کار افتاده بیمار و ایتام صنفی با تشخیص هیئت مدیره می باشد اکنون موسسه خیریه دارای ۶۴۰ پرونده است که از این تعداد حدود ۱۲۰ خانواده شامل ۳۰۰ نفر می باشد که کمک های نقدی شامل مقرری ماهیانه کمک هزینه درمان کمک هزینه تحصیل و کمک هزینه مسکن همچنین کمک‌های غیرنقدی شامل اخبار را با گوشت کیف و کفش و البسه میباشد و مابقی پرونده‌اش شامل کمک های مقطعی اهدای جهیزیه به نوعروسان و تامین مسکن و درمان اشتغال بوده است که به خودکفایی آن انجام دهد لذا با تلاش موسسه و گروه تحقیق هیئت مدیره به صورت مستمر با زیر نظر داشتن خانواده های تحت پوشش در حد توان سعی و کوشش می نماید تا اندکی از غم زندگی آنها به کار را قدمی در جهت جلوگیری از انحراف اخلاقی و به منظور اجتناب از پرورش روح تکدی گری در سطح جامعه باشد انشالله با مساعدت مادی و معنوی شما خیرین عزیز بتوانیم به صورت مستمر به این امر خداپسندانه ادامه دهیم.