سفرهای زیارتی

سفرهای زیارتی

یکی از اهداف خیریه تقویت روحیه خانواده ها جهت مقابله آنها با مشکلات زندگی می باشد به همین منظور و با بررسی و تبادل نظر میان اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که با انجام سفرهای زیارتی به تقویت روحی و روانی آنها می انجامد و در این صورت خانواده‌ها بهتر می‌تواند به زندگی خود ادامه دهند و با توجه به اینکه خانواده های تحت پوشش خیریه امکان هیچگونه سفری را نداشتند با کمک بی‌دریغ خادمین موسسه و با دریافت هزینه مسافرت از بانیانی که آنها نیز در این مسافرت همراه کاروان هستند توانستیم هر ساله بین ماه های مرداد و شهریور تعداد ۱۰۰ نفر از خانواده های تحت پوشش را به زیارت بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) مشرف نماییم که این امر باعث ارتقای ارزش های دینی نیز شده است.